Gerb 855a02c43d5370399bc542d050954ea44166233ed310256537a33eb6093068b5

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının ünvanı:

Azərbaycan Respublikası, Bakı, Az 1066, İstiqlaliyyət küçəsi, 19, “Prezident Sarayı”.

Faks: (0099412) 492 35 43, 492 06 25

E-mail: office@pa.gov.az

2015-ci ilin iyununda
keçiriləcək İlk Avropa Oyunlarına
xoş gəlmisiniz